Naujienos

6-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“

2021 m. lapkričio 18–19 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete vyks 6-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta baltistės prof. habil. dr. Audronės Kaukienės 80-mečio sukakčiai pažymėti. 


Maloniai kviečiame dalyvauti: https://www.ku.lt/tradicija_modernybe/index.php/programa/ 


REGISTRACIJOS ANKETA: https://www.ku.lt/tradicija_ modernybe/index.php/ registracija/ 

CALL FOR PAPERS

KVIETIMAS

DARBO PASIŪLYMAS

Daugiau informacijos žr.: https://www.galaxie. enseignementsup-recherche. gouv.fr/ensup/ ListesPostesPublies/FIDIS/ 0753488J/FOPC_0753488J_4174.pdf

XIII Tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“

Latvijos universitetas kviečia dalyvauti XIII Tarptautiniame baltistų kongrese „Baltų kalbos laike ir erdvėje“, vyksiančiame 2021 metų spalio 13–16 dienomis, Latvijos universitete (Raiņa bulvāris 19, Ryga, Latvija). Spalio 16 d. numatyta ekskursija ar kitokia kultūrinė programa. Nepalankios epidemiologinės situacijos sąlygomis kongreso darbas galimas nuotoliniu būdu. 

Pagrindinės konferencijos temos: indoeuropeistika; kalbos norminimas; terminologija, standartizacija; sociolingvistika; bendrinių kalbų fonetika, fonologija; regionalistika, arealinė kalbotyra, dialektologija; onomastika; senieji tekstai; gramatika; kalbų technologijos; leksikologija, leksikografija; kalbų kontaktai; translatologija; lyvių kalba; kalbų mokymasis. 

Konferencijos darbo kalbos: latvių, lietuvių, anglų, vokiečių ir rusų. 

Pranešimo trukmė: kviestiniams pranešėjams – 40 minučių; kitiems pranešėjams – 20 minučių. 

Konferencijos dalyvio mokestis: sumokant iki 2021 m. rugsėjo 1 d. – 80 €, po 2021 m. rugsėjo 1 d.– 100 €. 

Paraiškas su anketa ir pranešimų tezėmis (1500–3000 spaudos ženklų su tarpais) prašome registruoti iki 2021 m. birželio 1 d. kongreso interneto svetainėje https://www. baltistukongress.lu.lv/

Patvirtinimas, kad pranešimas įtrauktas į programą, bus išsiųstas iki 2021 m. liepos 1 d. 

Išsamesnė informacija ir dalyvių registracija pasiekiama kongreso svetainėje https://www. baltistukongress.lu.lv/

 

Kongreso el. paštas baltistukongressXIII@gmail.com

Konferencija „Darnioji daugiakalbystė“

Kviečiame dalyvauti Vytauto Didžiojo Universiteto Užsienio kalbų instituto ir Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos organizuojamoje konferencijoje „Darnioji daugiakalbystė“, kuri vyks š.m. birželio 4-5 d.

Planuojame sekciją, skirtą lietuvių kalbai ir jos mokymui, tad labai laukiame jūsų pranešimų santraukų iki balandžio 1 d.  

Daugiau informacijos: https://sites.google.com/view/sm2021lt/ kvietimas.

Baltistikos katedra kviečia į renginį „Jono Kazlausko diena: istorinės gramatikos dalykai“

Baltistikos katedra kviečia į renginį „Jono Kazlausko diena: istorinės gramatikos dalykai“, skirtą prof. Jono Kazlausko 90-mečiui ir žurnalo „Baltistica“ 55-mečiui. Per renginį bus pristatyta Jonui Kazlauskui ir žurnalui „Baltistica“ skirta paroda, skaitomi moksliniai pranešimai.

Renginys internetu vyks š. m. gruodžio 4 d. (penktadienį) 10-14 val. adresu https://liedm.zoom.us/j/94201799015 (Meeting ID: 942 0179 9015).

Programą žr. adresu https://www.facebook.com/events/203305431373340, plačiau apie renginį https://www.facebook.com/vu.baltistikos.katedra/posts/2054125901389399.

Programa

2020 METŲ KONKURSAS BALTŲ APDOVANOJIMUI GAUTI

Lietuvos ir Latvijos užsienio reikalų ministerijos skelbia konkursą 2020 metų Baltų apdovanojimui gauti. Baltų apdovanojimu bus įvertinti pasiekimai ir indėlis šiose srityse: lietuvių literatūros vertimas į latvių kalbą arba latvių literatūros į lietuvių kalbą, lietuvių kalbos mokymas ir puoselėjimas Latvijoje arba latvių kalbos – Lietuvoje, abiejų šalių materialaus ir nematerialaus kultūros ir istorijos paveldo tyrimai, tiriamoji žurnalistika apie šalių istoriją, kultūrą ir turizmą. Kandidatūras apdovanojimui galima pateikti iki birželio 30 dr

Daugiau informacijos žr.

https://www.urm.lt/default/lt/naujienos/skelbiamas-2020-metubaltu-apdovanojimo-konkursas

 

XIII tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“

Informuojame, kad dėl globalios koronaviruso krizės nuspręsta perkelti 2020 m. spalio 7–9 dienomis Rygoje numatytą XIII Tarptautinį baltistų kongresą. Kongresas įvyks 2021 m. spalio 13–16 dienomis.

Daugiau

XIII tarptautinis baltistų kongresas „Baltų kalbos laike ir erdvėje“

Latvijos universitetas kviečia dalyvauti XIII tarptautiniame baltistų kongrese „Baltų kalbos laike ir erdvėje“, vyksiančiame 2020 spalio 7–9 dienomis Latvijos universitete (Raiņa bulvāris 19, Ryga, Latvija). Spalio 10 d. numatyta ekskursija ar kitokia kultūrinė programa.

Pagrindinės konferencijos temos: indoeuropeistika; kalbos norminimas; terminologija, standartizavimas; sociolingvistika; bendrinių kalbų fonetika, fonologija; regionalistika, arealinė lingvistika, dialektologija; onomastika; senoji raštija; gramatika; kalbų technologijos; leksikologija, leksikografija; kalbų sąveika; translatologija / vertimo mokslas; lyvių kalba.

Daugiau

FILOLOGINIAI TYRIMAI IR SKAITMENINĖ HUMANITARIKA

Lapkričio 28–29 d. Vilniaus universitete Filologijos fakultete įvyko Baltistikos katedros organizuotas senųjų lietuviškų tekstų skaitmeninimo problemoms ir perspektyvoms aptarti skirtas renginys „Senųjų lietuviškų tekstų rengimas tyrimams“. Vienas svarbiausių jo tikslų – suburti šioje srityje dirbančius mokslininkus, kad jie pristatytų savo darbų rezultatus ar planus, pasidalintų skaitmeninimo patirtimi, taip pat tikintis, kad per seminarą kilusios idėjos ir įgyti įgūdžiai padės ateityje vykdyti taikomuosius lietuvių kalbos tyrimus naudojant skaitmenines technologijas.

Pirmoji skaitmeninės humanitarikos problemoms skirta konferencija buvo surengta 2018 m. rugpjūčio 2 d. tarptautinėje Salų kalbotyros vasaros mokykloje Academia Grammaticorum Salensis Quinta Decima, jos inspiracijomis dabartinio renginio tikslai buvo išplėsti ir pakviesta daugiau dalyvių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos, Lenkijos, Rusijos ir Vokietijos. Pranešimus apie skaitmeninių duomenų bazių kūrimą ir tekstų anotavimą skaitė filologai, istorikai, bibliotekininkai ir programuotojai. Svarbus šio renginio rezultatas yra surastas skirtingų sričių mokslininkų sutarimas ir konstruktyvus dalyvavimas diskusijoje.

SAM_4071 SAM_4108

Akimirkos iš VU Baltistikos katedros organizuoto renginio

Ernestos Kazakėnaitės nuotraukos

Daugiau

Prof. Artūro Ozolo dienų tarptautinė mokslinė konferencija „Gramatika ir kalbos mokymasis“

Latvijos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Latvistikos ir baltistikos skyriaus Latvių ir bendrosios kalbotyros bei Baltų kalbotyros katedros kviečia dalyvauti prof. Artūro Ozolo dienų tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Gramatika ir kalbos mokymasis“, 2020 m. kovo 19-20 d.

2020 m. konferencija skirta gramatikos aprašymo principams ir gramatikos klausimų interpretacijai mokant gimtosios kalbos, jos tarmių bei mokantis kitų kalbų – tiek sinchroniniu, tiek diachroniniu aspektu.

Konferencijoje laukiame bendrų, arealinių, tipologinių, pažintinių, funkcinių, lyginamųjų, komparatyvinių ir kt. gramatinių latvių ir kitų kalbų medžiagos tyrimų.

 

Daugiau

<< <Puslapis 2 iš 19> >>