Naujienos

VDU Pasaulio lietuvių universiteto simpoziumas

Minint Lietuvos universiteto 100-metį, 2022 m. spalio 27-29 dienomis Vytauto Didžiojo universitete (VDU) bus surengtas VDU Pasaulio lietuvių universiteto (PLU) simpoziumas. Jo metu Lietuvos ir pasaulio lietuvių mokslo, meno ir kūrybos bendruomenė bus kviečiama aptarti Lietuvos universiteto tradicijos reikšmę mūsų šaliai ir lietuvių išeivijai. Simpoziume taip pat bus diskutuojama, kaip studijas universitetuose, mokslą, meną ir kūrybą palietė pastarųjų metų pasaulinės pandemijos reiškiniai ir koks yra jų atsakas Lietuvoje ir pasaulyje.

Maloniai kviečiame pagal galimybes prisijungti atvykstant ir įsitraukti į diskusijas.

Plačiau:

VDU svetainėje: https://www.vdu.lt/lt/rengiamas-vdu-pasaulio-lietuviu-universiteto-simpoziumas/

Facebook: https://www.facebook.com/Pasaulio.lietuviu.universitetas/posts/2160120014188201

VI tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija „Kalbos ir žmonės: problemos ir sprendimai“

Kviečiame dalyvauti VI tarptautinėje taikomosios kalbotyros konferencijoje „Kalbos ir žmonės: problemos ir sprendimai“, kuri vyks 2022 m. rugsėjo 29–30 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete (Universiteto g. 5, Vilnius).

Daugiau

Tarptautinė konferencija “Teaching methodologies and approaches to border, migration and diaspora studies”

Rugsėjo 23 d. VDU kartu su „GlocalEAst“ konsorciumu organizuoja pasienio, migracijos ir diasporos studijoms skirtą tarptautinę konferenciją. Konferencijos metu Lietuvos ir tarptautiniai mokslininkai bei ekspertai aptars aktualius šios srities iššūkius, o prof. Krzysztof Czyżewski iš skaitys paskaitą “I am with You. Practising the Borderland”.

Konferencija vyks anglų kalba VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28, Kaunas) ir on-line.

Registracija ir daugiau informacijos: https://hmf.vdu.lt/tarptautine-konferencija-teaching-methodologies-and-approaches-to-border-migration-and-diaspora-studies/

Kvietimas dalyvauti tarptautinėje konferencijoje Rygoje

Daugiau informacijos žr.: http://lulfmi.lv/en/Call-for-papers-The-13th-International-Conference-of-Baltic-Literary-Scholars.

XIII Tarptautinis baltistų kongresas

Atsižvelgdamas į epidemiologinio saugumo situaciją XIII Baltistų kongreso organizacinis komitetas priėmė sprendimą kongresą organizuoti nuotoliniu būdu.
Kongreso laikas nekeičiamas – susitinkame 2021 m. spalio 13-16 dienomis.
Informuojame, kad dėl bendravimo nuotoliniu būdu kongreso dalyvio mokestis mažinamas iki 50 eurų (po rugsėjo 1 d. – iki 65 eurų).
Primename, kad elektroninės dalyvių paraiškos bei tezės priimamos iki 2021 m. birželio 1 dienos kongreso svetainėje https://www.baltistukongress.lu.lv/

Daugiau

10-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija „REGIONAS: ISTORIJA, KULTŪRA, KALBA“

Mokslininkų grupė, vykdanti tarpdisciplininius regiono istorijos, kultūros, kalbos, paveldo, atminties tyrimus, 2021 m. gegužės 20–21 dienomis rengia tarptautinę tarpdisciplininę mokslinę konferenciją „Regionas: istorija, kultūra, kalba“.

Daugiau informacijos: LT_REGIONAS_2021

KVIETIMAS DALYVAUTI KONFERENCIJOJE, KURI VYKS LIEPOJOJE

Daugiau informacijos žr.: https://vapplapp.liepu.lv/en.

KVIETIMAS DALYVAUTI KONFERENCIJOJE ESTIJOJE

Daugiau informacijos žr.: Kvietimas.

6-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“

2021 m. lapkričio 18–19 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete vyks 6-oji tarptautinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta baltistės prof. habil. dr. Audronės Kaukienės 80-mečio sukakčiai pažymėti. 


Maloniai kviečiame dalyvauti: https://www.ku.lt/tradicija_modernybe/index.php/programa/ 


REGISTRACIJOS ANKETA: https://www.ku.lt/tradicija_ modernybe/index.php/ registracija/ 

CALL FOR PAPERS

KVIETIMAS

DARBO PASIŪLYMAS

Daugiau informacijos žr.: https://www.galaxie. enseignementsup-recherche. gouv.fr/ensup/ ListesPostesPublies/FIDIS/ 0753488J/FOPC_0753488J_4174.pdf

<< <Puslapis 2 iš 19> >>