Kitos nuorodos

Baltijos šalių studijų skatinimo asociacija
Baltijos šalių studijų skatinimo asociacija (angl. Association for the Advancement of Baltic Studies, AABS) įkurta 1968 m. gruodžio 1 d. pirmojoje Baltijos šalių studijų konferencijoje Merilendo universitete. Tai tarptautinė šviečiamoji ir mokslinė ne pelno organizacija, besirūpinanti Baltijos šalių tyrimų plėtra, edukacija, remdama susitikimus ir konferencijas, skelbdama publikacijas, vykdydama stipendijų ir premijų programą, skleisdama aktualias žinias apie Baltijos šalių studijas.
Latvių kalbos agentūra
Latvių kalbos agentūra yra švietimo ir mokslo ministro prižiūrima valdybos įstaiga, stiprinanti latvių kalbą.
Lietuva-Latvija: paribio kultūra, istorija, dabartis
Regioninių kultūrinių iniciacijų centre „Lietuva-Latvija: paribio kultūra, istorija, dabartis“ galima rasti aktualios informacijos, susijusios su Lietuvos, Latvijos istorija, kultūra, papročiais ir kt.
Lietuvių kalbos draugija
LKD - 1935 m. įkurta draugija dabar yra viena svarbiausių institucijų, svarstanti teorinius ir praktinius bendrinės kalbos kultūros klausimus.
Lietuvos ir Latvijos forumas
Lietuvos ir Latvijos forumas yra abiejų šalių kultūros, meno, žiniasklaidos, akademinių, politinių ir kitų visuomenės sluoksnių atstovų kvietimas stiprinti ir intensyvinti dviejų kaimyninių baltų šalių – Lietuvos ir Latvijos – ryšius.
Lietuvos mokslo akademija
Lietuvos mokslų akademija yra valstybės biudžetinė įstaiga, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lietuva susijusius užsienio mokslininkus.
Lietuvos mokslo taryba
Lietuvos mokslo taryba yra patariamoji institucija Lietuvos Respublikos Seimui ir Vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais.
LR švietimo ir mokslo ministerijos teisinė informacija
Lituanistikos (baltistikos) centrai užsienio šalyse remiami atsižvelgiant į Lietuvos poreikius ir galimybes, lituanistikos (baltistikos) centrų poreikius, jų veiklos intensyvumą, veiklos tęstinumo užtikrinimo galimybes, įgyvendinamos veiklos reikšmę.
Pasaulio lietuvių universitetas
Pasaulio lietuvių universitetas jungia daug veiklų: VDU Vasaros akademijos renginius, lituanistinio ugdymo projektus, studentų ir mokslininkų studijas bei stažuočių programas ir Lietuvių išeivijos instituto veiklas.
Švietimo mainų paramos fondas
Švietimo mainų paramos fondas (Fondas) – nuo 2007 m. sėkmingai veikianti Lietuvos nacionalinė agentūra, kuriai pavesta administruoti Erasmus+ bei Mokymosi visą gyvenimą programas ir kitas Europos Komisijos (EK) ir LR Vyriausybės finansuojamas iniciatyvas švietimo ir profesinio mokymo srityje.
Tarptautinė folkloro naratyvų tyrėjų draugija (ISFNR)
Tarptautinė folkloro naratyvų tyrėjų draugija – tai 1962 m. įkurta folkloro naratyvų, tautosakos, liaudies literatūros ir susijusių sričių mokslininkus bei specialistus jungianti tarptautinė organizacija, kurios pagrindinis tikslas – plėtoti folkloro naratyvų tyrimų mokslinę veiklą ir skatinti draugijos narių ryšius bei požiūrių mainus, stengiantis aprėpti visus naratyvo kaip žmonių bendravimo esminės sąvokos aspektus. Pastarasis ISFNR kongresas įvyko Vilniuje 2013 m.
VLKK
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos svetainėje rasite kalbos teorijos ir praktikos patarimų, terminų banką, didžiąsias kalbos kultūros klaidas ir daug kitos naudingos informacijos.