Latvių kalbos duomenų bazės

Latvių kalbos senosios raštijos duomenų bazė „Senie“
Šioje duomenų bazėje paskelbti XVI, XVII a.ir dauguma XVIII a. pr. senosios latvių raštijos paminklai ir jų indeksai.