Prūsų kalbos duomenų bazės

Prūsų kalbos paveldo duomenų bazė
Šioje svetainėje planuojama paskelbti išsamią prūsų kalbos paveldo duomenų bazę, apimsiančią visų išlikusių prūsų kalbos tekstų korpusą, suskaitmenintą ir pagal autoriaus prieš mirtį paliktus paskutinius taisymus pakoreguotą Vytauto Mažiulio „Prūsų kalbos etimologijos žodyną“ bei leksikos atrankos pagal pageidaujamus kriterijus sistemą.
Smulkieji paminklai Frederiko Kortlandto svetainėje
Frederikas Kortlandtas savo asmeninėje interneto svetainėje paskelbė visus smulkiuosius prūsų kalbos rašytinius paminklus.